Sahibi / Owner
Avrasya Yazarlar Birliği adına
Yakup ÖMEROĞLU

Genel Yayın Yönetmeni / Editor
Prof. Dr. Ahmet Bican ERCİLASUN

Sorumlu Yazı İşleri Md. / Editorial Director
Prof. Dr. Ekrem ARIKOĞLU

Yayın Yönetmeni Yardımcıları / Vice Editors
Doç. Dr. Dilek ERGÖNENÇ AKBABA
Doç. Dr. Feyzi ERSOY
Doç. Dr. Habibe YAZICI ERSOY
Doç. Dr. Yavuz KARTALLIOĞLU
Arş. Gör. Dr. Hüseyin YILDIZ

Ağ Sayfası Sorumlusu / Web Editor
Arş. Gör. Dr. Musa SALAN
Arş. Gör. Bekir Yavuz PEKACAR

İletişim / Contact
Prof. Dr. Ekrem ARIKOĞLU
Gazi Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü Teknikokullar / ANKARA
Tel: +90 312 202 14 20
E-posta: dilarastirmalari@gmail.com

Abonelik / Subscription
Fiyatı: 30 TL
Yurt İçi Yıllık Abone Bedeli: 60 TL
Kurumsal Abone Bedeli: 120 TL
T.C. Ziraat Bankası Başkent Şubesi
Şube Kodu: 1683
Hesap No: 47095325 - 5001
Posta Çeki Hesabı: Avrasya Yazarlar Birliği
No: 53 23 008
E-posta: kardeskalemler@gmail.com

Yayın İlkeleri / Editorial Principles
Güz 2007 Sayı 1
Bahar 2008 Sayı 2
Güz 2008 Sayı 3
Bahar 2009 Sayı 4
Güz 2009 Sayı 5
Bahar 2010 Sayı 6
Güz 2010 Sayı 7
Bahar 2011 Sayı 8
Güz 2011 Sayı 9
Bahar 2012 Sayı 10
Güz 2012 Sayı 11
Bahar 2013 Sayı 12
Güz 2013 Sayı 13
Bahar 2014 Sayı 14
Güz 2014 Sayı 15
Bahar 2015 Sayı 16
Güz 2015 Sayı 17
Bahar 2016 Sayı 18
Güz 2016 Sayı 19
Bahar 2017 Sayı 20
Güz 2017 Sayı 21